FANDOM


HLLO擁有243個變種,以下的清單由最小感染大小以及按英文字母順序排列。部分沒有感染大小的變種並不代表不會傳播,但為什麼沒有列明大小就無從得知。

已編寫條目的變種名稱均帶有連結。

 • Virus.DOS.HLLO.2040
 • Virus.DOS.HLLO.2229
 • Virus.DOS.HLLO.2608
 • Virus.DOS.HLLO.2673
 • Virus.DOS.HLLO.2704
 • Virus.DOS.HLLO.2828
 • Virus.DOS.HLLO.3008
 • Virus.DOS.HLLO.3328
 • Virus.DOS.HLLO.3488
 • Virus.DOS.HLLO.3505
 • Virus.DOS.HLLO.3520
  • Virus.DOS.HLLO.3520.a
  • Virus.DOS.HLLO.3520.b
 • Virus.DOS.HLLO.3522
  • Virus.DOS.HLLO.3522.a
  • Virus.DOS.HLLO.3522.b
 • Virus.DOS.HLLO.3712
 • Virus.DOS.HLLO.3800
 • Virus.DOS.HLLO.3855
  • Virus.DOS.HLLO.3855
  • Virus.DOS.HLLO.3855.b
 • Virus.DOS.HLLO.3968
 • Virus.DOS.HLLO.4032
 • Virus.DOS.HLLO.4240.b
 • Virus.DOS.HLLO.4285
 • Virus.DOS.HLLO.4317
  • Virus.DOS.HLLO.4317.a
  • Virus.DOS.HLLO.4317.b
 • Virus.DOS.HLLO.4340
 • Virus.DOS.HLLO.4372
 • Virus.DOS.HLLO.4576
 • Virus.DOS.HLLO.4640
 • Virus.DOS.HLLO.4655
 • Virus.DOS.HLLO.4734
 • Virus.DOS.HLLO.4752
 • Virus.DOS.HLLO.4778
 • Virus.DOS.HLLO.4816
 • Virus.DOS.HLLO.4830
 • Virus.DOS.HLLO.4870
 • Virus.DOS.HLLO.4880
 • Virus.DOS.HLLO.5057
 • Virus.DOS.HLLO.5151
 • Virus.DOS.HLLO.5424
 • Virus.DOS.HLLO.5488.a
 • Virus.DOS.HLLO.5760
 • Virus.DOS.HLLO.5809
 • Virus.DOS.HLLO.6000
 • Virus.DOS.HLLO.6144
 • Virus.DOS.HLLO.6240
 • Virus.DOS.HLLO.6286
 • Virus.DOS.HLLO.6400
 • Virus.DOS.HLLO.6544
 • Virus.DOS.HLLO.7392
 • Virus.DOS.HLLO.7616
 • Virus.DOS.HLLO.7808
 • Virus.DOS.HLLO.8400
 • Virus.DOS.HLLO.8592
 • Virus.DOS.HLLO.9000
 • Virus.DOS.HLLO.9504
 • Virus.DOS.HLLO.9999
 • Virus.DOS.HLLO.10579
 • Virus.DOS.HLLO.10842
 • Virus.DOS.HLLO.12160
 • Virus.DOS.HLLO.12272
 • Virus.DOS.HLLO.12416
 • Virus.DOS.HLLO.13112
  • Virus.DOS.HLLO.13112.a
  • Virus.DOS.HLLO.13112.b
 • Virus.DOS.HLLO.14610
 • Virus.DOS.HLLO.163984
 • Virus.DOS.HLLO.187Killa
 • Virus.DOS.Aids
  • Virus.DOS.HLLO.Aids
  • Virus.DOS.HLLO.Aids.12032
  • Virus.DOS.HLLO.Aids.13847
  • Virus.DOS.HLLO.Aids.13952
 • Virus.DOS.HLLO.Anti-NATO.4496
 • Virus.DOS.HLLO.Apocalypse.10674
 • Virus.DOS.HLLO.Bestia.13418
 • Virus.DOS.HLLO.Beta.7360
 • Virus.DOS.HLLO.BigC.12224
 • Virus.DOS.HLLO.BignFat.6561
 • Virus.DOS.HLLO.Bille.6592
 • Virus.DOS.HLLO.Bivis
 • Virus.DOS.HLLO.Bizarr
 • Virus.DOS.HLLO.Bormut.5744
 • Virus.DOS.HLLO.Bunny.7274
 • Virus.DOS.HLLO.C-Virus
  • Virus.DOS.HLLO.C-Virus.4096
  • Virus.DOS.HLLO.C-Virus.4316
  • Virus.DOS.HLLO.C-Virus.4317
  • Virus.DOS.HLLO.C-Virus.4601
  • Virus.DOS.HLLO.C-Virus.4736
  • Virus.DOS.HLLO.C-Virus.5924
 • Virus.DOS.HLLO.Candym.6688
 • Virus.DOS.HLLO.Chest.2340
 • Virus.DOS.HLLO.Coderz.7664
 • Virus.DOS.HLLO.Crash.7227
 • Virus.DOS.HLLO.Crusher.6726
 • Virus.DOS.HLLO.Crypt
 • Virus.DOS.HLLO.DPOG-based
 • Virus.DOS.HLLO.DPOG
  • Virus.DOS.HLLO.DPOG.4224
  • Virus.DOS.HLLO.DPOG.4368
 • Virus.DOS.HLLO.DPVG.5056
 • Virus.DOS.HLLO.DeadByte
  • Virus.DOS.HLLO.DeadByte.3568
  • Virus.DOS.HLLO.DeadByte.5120
  • Virus.DOS.HLLO.DeadByte.5712
 • Virus.DOS.HLLO.Death.8816
 • Virus.DOS.HLLO.Dem
 • Virus.DOS.HLLO.Destroy.4592
 • Virus.DOS.HLLO.Dexter.5296
 • Virus.DOS.HLLO.Dogwerks.2951
 • Virus.DOS.HLLO.Energy.5312
 • Virus.DOS.HLLO.Error.9008
 • Virus.DOS.HLLO.FSF.6736
 • Virus.DOS.HLLO.FU.8608
 • Virus.DOS.HLLO.Fobos.6608
 • Virus.DOS.HLLO.Fox.10992
 • Virus.DOS.HLLO.Fruit.5598
 • Virus.DOS.HLLO.generic
 • Virus.DOS.HLLO.GOV
 • Virus.DOS.HLLO.Globe.8001
 • Virus.DOS.HLLO.Gothmod
  • Virus.DOS.HLLO.Gothmod.4176
  • Virus.DOS.HLLO.Gothmod.4184
  • Virus.DOS.HLLO.Gothmod.4200
  • Virus.DOS.HLLO.Gothmod.4891
  • Virus.DOS.HLLO.Gothmod.5071
 • Virus.DOS.HLLO.Gotovo.5488
 • Virus.DOS.HLLO.Harakiri
  • Virus.DOS.HLLO.Harakiri.5488
  • Virus.DOS.HLLO.Harakiri.c
 • Virus.DOS.HLLO.Havoc.11056
 • Virus.DOS.HLLO.Helforia
 • Virus.DOS.HLLO.Hepatitus
 • Virus.DOS.HLLO.Hitohana
 • Virus.DOS.HLLO.Holop
  • Virus.DOS.HLLO.Holop.5504
  • Virus.DOS.HLLO.Holop.6544
 • Virus.DOS.HLLO.Horney
 • Virus.DOS.HLLO.Hotdog
  • Virus.DOS.HLLO.Hotdog.9860
  • Virus.DOS.HLLO.Hotdog.13458
 • Virus.DOS.HLLO.House.11636
 • Virus.DOS.HLLO.Imagery
 • Virus.DOS.HLLO.Indc.34078
 • Virus.DOS.HLLO.Infek.5488
 • Virus.DOS.HLLO.Install.4578
 • Virus.DOS.HLLO.JJJ.3816
 • Virus.DOS.HLLO.Jackie
  • Virus.DOS.HLLO.Jackie.5744
  • Virus.DOS.HLLO.Jackie.5774
 • Virus.DOS.HLLO.Jeanluc.3855
 • Virus.DOS.HLLO.Joker
  • Virus.DOS.HLLO.Joker.a
  • Virus.DOS.HLLO.Joker.b
 • Virus.DOS.HLLO.Julius
  • Virus.DOS.HLLO.Julius.40932
  • Virus.DOS.HLLO.Julius.41478
 • Virus.DOS.HLLO.Kamikaze
 • Virus.DOS.HLLO.Kat
 • Virus.DOS.HLLO.KillerFile
  • Virus.DOS.HLLO.KillerFile.3428
  • Virus.DOS.HLLO.KillerFile.4979
  • Virus.DOS.HLLO.KillerFile.17179
 • Virus.DOS.HLLO.Knight.8252
 • Virus.DOS.HLLO.Koles
 • Virus.DOS.HLLO.LM.3678
 • Virus.DOS.HLLO.MDV.8608
 • Virus.DOS.HLLO.MF.2688
 • Virus.DOS.HLLO.Madismo
  • Virus.DOS.HLLO.Madismo.6104
  • Virus.DOS.HLLO.Madismo.6107
 • Virus.DOS.HLLO.Makareno
  • Virus.DOS.HLLO.Makareno.6508
  • Virus.DOS.HLLO.Makareno.6536
 • Virus.DOS.HLLO.Maniac.5946
 • Virus.DOS.HLLO.Membrain
 • Virus.DOS.HLLO.Messanger
  • Virus.DOS.HLLO.Messanger
  • Virus.DOS.HLLO.Messanger.b
 • Virus.DOS.HLLO.Mission
 • Virus.DOS.HLLO.Moon.5424
 • Virus.DOS.HLLO.Myon.3549
 • Virus.DOS.Nazi
  • Virus.DOS.HLLO.Nazi.4213
  • Virus.DOS.HLLO.Nazi.4240
 • Virus.DOS.HLLO.Necronic.4943
 • Virus.DOS.HLLO.Nedal.17174
 • Virus.DOS.HLLO.Nic.2600
 • Virus.DOS.HLLO.Nman.10979
 • Virus.DOS.HLLO.Nmkamil.8383
  • Virus.DOS.HLLO.Nmkamil.8383.a
  • Virus.DOS.HLLO.Nmkamil.8383.b
 • Virus.DOS.HLLO.Not.17923
 • Virus.DOS.HLLO.Nova
 • Virus.DOS.NumberOne
  • Virus.DOS.HLLO.NumberOne.a
  • Virus.DOS.HLLO.NumberOne.b
  • Virus.DOS.HLLO.NumberOne.c
  • Virus.DOS.HLLO.NumberOne.d
  • Virus.DOS.HLLO.NumberOne.e
  • Virus.DOS.HLLO.NumberOne.f
  • Virus.DOS.HLLO.NumberOne.h
  • Virus.DOS.HLLO.NumberOne.i
  • Virus.DOS.HLLO.NumberOne.j
  • Virus.DOS.HLLO.NumberOne.k
 • Virus.DOS.HLLO.OJ.15788
 • Virus.DOS.HLLO.Ondra.4912
 • Virus.DOS.HLLO.Opa.5632
  • Virus.DOS.HLLO.Opa.5632
  • Virus.DOS.HLLO.Opa.5632.trojan
 • Virus.DOS.HLLO.Oscar
 • Virus.DOS.HLLO.Ostraboo
 • Virus.DOS.HLLO.Oxbo.3744
 • Virus.DOS.HLLO.Pester.17288
 • Virus.DOS.HLLO.Pick
  • Virus.DOS.HLLO.Pick.3808
  • Virus.DOS.HLLO.Pick.4016
  • Virus.DOS.HLLO.Pick.4256
 • Virus.DOS.HLLO.Picked.4505
 • Virus.DOS.HLLO.Pish.6208
 • Virus.DOS.HLLO.PressTurbo.7760
 • Virus.DOS.HLLO.Psycho.5632
 • Virus.DOS.HLLO.Pu
 • Virus.DOS.HLLO.Pulled
 • Virus.DOS.HLLO.Puzo
  • Virus.DOS.HLLO.Puzo.2906
  • Virus.DOS.HLLO.Puzo.4000
 • Virus.DOS.HLLO.Rama.2666
 • Virus.DOS.HLLO.Rider.6016
 • Virus.DOS.HLLO.Ripper
  • Virus.DOS.HLLO.Ripper.a
  • Virus.DOS.HLLO.Ripper.b
 • Virus.DOS.HLLO.Ruf
 • Virus.DOS.HLLO.Runme.6224
 • Virus.DOS.HLLO.Rvrsi.4476
 • Virus.DOS.HLLO.Samael.8416
 • Virus.DOS.HLLO.Scorpio
  • Virus.DOS.HLLO.Scorpio.a
  • Virus.DOS.HLLO.Scorpio.b
 • Virus.DOS.HLLO.Shadowgard
 • Virus.DOS.HLLO.Sly
 • Virus.DOS.HLLO.StarBug.2428
 • Virus.DOS.HLLO.Sym.34384
 • Virus.DOS.HLLO.TAVC.4282
 • Virus.DOS.HLLO.TPPE
  • Virus.DOS.HLLO.TPPE.13744
  • Virus.DOS.HLLO.TPPE.15600
  • Virus.DOS.HLLO.TPPE.01
   • Virus.DOS.HLLO.TPPE.01
   • Virus.DOS.HLLO.TPPE.01.dr
 • Virus.DOS.HLLO.Tally.34846
 • Virus.DOS.HLLO.Team
  • Virus.DOS.HLLO.Team.6000
  • Virus.DOS.HLLO.Team.8768
 • Virus.DOS.HLLO.Termit.3201
 • Virus.DOS.HLLO.Tish
 • Virus.DOS.HLLO.Tu.4752
 • Virus.DOS.HLLO.Tyst
 • Virus.DOS.HLLO.Voodoo.4240
 • Virus.DOS.HLLO.VsW
  • Virus.DOS.HLLO.VsW.3836
  • Virus.DOS.HLLO.VsW.4017
 • Virus.DOS.HLLO.Vt
  • Virus.DOS.HLLO.Vt.4844
  • Virus.DOS.HLLO.Vt.5003
 • Virus.DOS.HLLO.Vulcanoid.3038
 • Virus.DOS.HLLO.Wiseman.4868
 • Virus.DOS.HLLO.Wonder
  • Virus.DOS.HLLO.Wonder
  • Virus.DOS.HLLO.Wonder.7424
   • Virus.DOS.HLLO.Wonder.7424.a
   • Virus.DOS.HLLO.Wonder.7424.b
 • Virus.DOS.HLLO.Zalman
 • Virus.DOS.HLLO.Zircon

參考來源编辑

 1. 變種清單來源VX heaven

相關條目编辑